Uslovi korišćenja

Molimo Vas da pažljivo pročitate pravila i uslove ( “Pravila i uslove”), “Odricanja odgovornosti” i “Pravila privatnosti” pre registarcije i/ ili upotrebe web portal razgovarajmo.lekarinfo.com

 

Pravila i uslovi


Prihvatanjem Pravila i uslova , Vi garantujete da ste u potpunosti pročitali I razumeli pravila I uslove ne ograničavajući se na duševne bolesti, mentalni hendikep, trovanje, lekove ili bilo koji drugi zdravstveni problem koji umanjuje rasuđivanje.


Svi korisnici moraju imati minimum 18 godina.


Udruženje LekarInfo, kao i saradnici koji pružaju usluge preko web portal ne prihvataju odgovornost za bilo kakve medicinske, pravne ili finansijske događaje I rezultate u vezi sa uslugama koje se pružaju kroz servis Online ordinacije i Online lekara. Web portal razgovarajmo.lekarinfo.com nije namenjen da se koristi za:


1.Lečenje hitnog medicinskog stanja ili bolesti

2.Savetovati ili rešavati pravna, medicinska ili finansijska pitanja izvan okvira onoga što je dogovoreno u Pravilima I uslovima.

Za bilo kakav hitan medicinski slučaj, treba odmah da kontaktirate broj za hitne slučajeve u vašoj zemlji.


Informacije ili savete lekara saradnika na web portalu treba da koristite kao vodič, a ne kao konačan savet I lečenje, da se usvoji bez bilo kakve konsultacije sa Vašim ličnim lekarom. Ništa što se koristi na ovom web portal ne može da zameni odnos lekar pacijent. Ovaj web portal nije namenjen za dijagnostikovanje I lečenje bolesti, već je samo informativnog karaktera

Web portal razgovarajmo.lekarinfo.com kao I njegovi vlasnici I saradnici ne mogu da pregledaju sve poruke na sajtu. Web portal razgovarajmo.lekarinfo.com ne preuzima nikakvu odgovornost za poruke ili informacije sadržane u njemu, niti bilo kakve tvrdnje, obećenja ili garancije o tačnosti, potpunosti ili celovitosti bilo koje infomacije na sajtu ili poruke. Sve savete i ili informacije dobijene direktno ili indirektno preko web portal prihvatate na sopstveni rizik.

Prilikom primene medicinskih konsultacija posebno, ali ne isključivo, pre nego što primenite bilo koji savet, treba da potvrdite da se takav postupak primenjuje, konsultujući se sa svojim lekarom. Web portal LekarInfo niti bilo ko od njegovih vlasnika, menadžera, direktora, zaposlenih, agenata, partnera, oglašivača ili saradnika ne preuzima bilo koju pravnu odgovornost za bilo kakvu netačnu ili obmanjujuću informaciju koja je bilo profesionalna ili sadržana u okviru sajta.

Uredništvo web portal LekarInfo može, bez obaveštenja, izbrisati bilo koji račun ili informacije sadržane na sajtu iz bilo kog razloga.


Informacije na ovom web portalu (uključujući ali ne ograničavajući se na Online ordinaciju, Online lekara, e-poštu, Forum) spadaju u opšte informativne svrhe i ne bi trebalo da budu zamena za profesionalni medicinski savet , evaluaciju i negu od strane vašeg lekara ili drugih kvalifikovanih zdravstvenih radnika. Ništa na ovom web portal ne treba da se koristi za lečenje ili dijagnostiku medicinskog ili zdravstvenog stanje ili zameni bilo kakav odnos sa svojim lekarom ili nekim drugim kvalifikovanim zdravstvenih radnikom. Zdravstvene informacije postavljene na ovaj web portal i interaktivni odgovori (ako ih ima) nisu namenjeni I ne podrazumevaju se kao profesionalni medicinski savet. Podstičemo Vas da konsultujete i druge izvore i potvrdite informacije sadržane u okviru ovog web portala. Posavetujte se sa vašim lekarom u vezi primene bilo kog mišljenja ili preporuke u pogledu simptoma, ili zdravstvenog stanja. Za zdravstvene probleme, uključujući i odluke o lekovima i drugim tretmanima, uvek biste trebali konsultovati svog lekara ili druge, kvalifikovane lekare. U ozbiljnim slučajevima, tražite neposrednu pomoć od hitne službe u vašoj zemlji. Ako imate ili sumnjate da imate medicinski problem, ili stanje, odmah kontaktirajte lekara ili druge kvalifikovane zdravstvene radnike. Ne treba nikada da zanemarite medicinski savet ili da odložite traženje pomoći od starne vašeg lekara zbog nekih informacija koje ste pročitali na ovom web portalu (uključujući ali ne ograničavajući se samo na Online ordinaciju, Online lekara, e-pošte, Fprum). Nikakve lekove, dodatke u ishrani ili bilo koji tretman ne smete započeti jer ste to pročitali na našem web portalu dok se ne posavetujete sa vašim lekarom ili drugim kvalifikovanim zdravstvenim radnikom.

Sadržaj web portala je isključivo u informativne svrhe. Sadržaj nije namenjen da bude zamena za profesionalni odnos lekar pacijent, dijagnozu ili lečenje. Uvek tražite savet od advokata, lekara ili stručne finansijske institucije za bilo kakva pitanja koja možete imati u vezi pravnog, medicinskog ili finansijskog stanja. Nikada ne zanemarujte profesionalni pravni, medicinski ili finansijski savet zbog informacija koje ste dobili od naših profesionalnih saradnika putem sajta. Ako mislite da je u pitanju hitan medicinski slučaj, odmah pozovite svog lekara ili hitnu službu. Web portal LekarInfo ne preporučuje niti odobrava bilo koje specifične testove, proizvode, procedure, mišljenja ili druge informacije koje mogu biti navedene na sajtu. Oslanjanje na informacije, koje mogu biti navedene na web portalu bilo da su postavljeni od strane naših profesionalnih saradnika ili od strane posetioca web portal uljučujući I Online ordinaciju, Online lekara i Forum, je isključivo na sopstveni rizik.

Slažete se da nećete koristiti sajt da šaljete reklame ili druge komercijalne poruke. Slažete se da nećete slati svesno lažne, netačne, uvredljive, uznemiravajuće, nepristojane ili seksualno orijentisane preteće poruke ili materijal koji narušava privatnost druge osobe. Po prijemu žalbe, LekarInfo će Vas zamoliti da obrišete sve poruke koje su neprikladne što je brže moguće, međutim, tvrdnje su uglavnom objavljene u realnom vremenu i nisu pregledane od strane uredništva web portala LekarInfo pre nego što se postave na web portal.

Sadržaj (izuzev prepiske između korisnika i profesionalaca preko sistema poruka, uključujući i sve priloge) su zaštićeni autorskim pravima i podležu državnim zakonima Republike Srbije i stranim zakonima. Pitanja ili zahteve za dozvolu za kopiranje sadržaja drugačije nego što je dozvoljeno ovim pravilima i uslovima treba da bude usmerena na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Sadržaj na sajtu, uključujući i ove Odredbe i uslovi su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja ili raskida što predstavlje uređivačku diskreciju web portal LekarInfo. Ako prekrši bilo koji od ovih uslova, dozvola da koristite naš Sadržaj automatski prestaje i morate odmah uništiti sve kopije koje ste napravili bilo kog dela sadržaja.


Slažete se da koristite sajt na sopstvenu odgovornost i da nije vođena bilo kakvim promotivnim e-mailovima i oglasima od web portal LekarInfo. Upotreba lokacije i sadržaja je na vaš sopstveni rizik. Kada koristite sajt, informacije koje se prenose preko medija , u mnogim slučajevima su van kontrole i nadležnosti web portal LekarInfo.

Web portal LekarInfo, urednici I njegovi saradnici ne daju garancije o sledećem:


1. Tačnost, pouzdanost, potpunost i aktuelnost sadržaja, tekstova, grafikona, linkova, komunikacija kroz korišćenje sajta.

2. Poštovanje državnih propisa ili zakona bilo koje jurisdikcije u pogledu sposobnostikorišćenjem sajta ili zahteva za otkrivanje informacija koje su sadržane na sajtu.


Do najvišeg stepena dozvoljenog zakonom, ni web portal LekarInfo, ni urednici i saradnici, niti treća lica navedena na sajtu , u bilo kom slučaju , neće biti odgovorani za bilo kakve štete (uključujući, bez ograničenja, slučajnu i posledičnu štetu, telesne povre, izgubljenu dobit, ili štete koje proističu iz gubitka podataka ili prekida poslovanja, uključujući I nastajanje tih šteta od strane bilo kog računarskog virusa) koje proističu iz korišćenja ili nemogućnosti upotrebe sajta ili sadržaja, bez obzira da li su one dogovorene na osnovu garancije, ugovora, ili bilo kog drugog pravnog akta, i da li ili ne je web portal LekarInfo obavešten o mogućnosti nastanka takvih šteta.

Web portal LekarInfo nema nameru da bude izvor oglašavanja, tražnje ili da daje pravne savete u ime bilo kog profesionalca. Do najvišeg stepena dozvoljenog zakonom, web portal nije odgovoran za sadržaj sajtova trećih strana, sajtova uramljenih u okviru sajta ili reklame. Vaše korišćenje drugih sajtova je na vaš sopstveni rizik i pod uslovima koje koriste takvi sajtovi. Web postal LekarInfo ne podržava bilo koji proizvod koji se reklamira na sajtu.

Informacije na ovom web portalu nije konačna, a dobija se "AKO jE" bez ikakvih garancija bilo koje vrste, bilo izričite ili podrazumevane. Sve podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu ili upotrebu su ovim pravilima isključeni. Web portal LekarInfo se izričito odriče i ne garantuje da će funkcionisanje ovog vebsajta biti bez prekida i bez grešaka, i da će sve greške biti ispravljene, da su sve informacije na ovom sajtu je potpuno tačane , ili na vreme ažurirane, i da će ovaj sajt, ili server koji ga čini dostupnim, biti bez virusa ili drugih štetnih komponenti. Vi ste jedini odgovorni za bilo kakvu štetu na vašem računarskom sistemu ili gubitka podataka koji proističe iz preuzimanja bilo kog materijala sa ovog sajta.

Izričito prihvatate da web portal LekarInfo, njegovi urednici I saradnici, i POSLOVNI PARTNERI NISU ODGOVORNI ZA REZULTAT vaše odluke koje proizilaze iz korišćenja ove veb stranice ili Informacije u dokumentima na web portalu, UKLjUČUjUĆI, ALI NE OGRANIČAVAjUĆI SE NA, Vaše traženje odgovora koje Vam pružaju naši saradnici,ILI VAŠ IZBOR ILI NE IZBOR tretmana na osnovu informacija dobijenih preko ovog veb sajta (uključujući ali ne ograničavajući se na Online ordinaciju, Online lekara, e-mail, Forum).

Slažete se da ste sami odgovorni za sve što objavite na sajtu i da ćete se braniti sami, bez bilo kakve nadoknade štete od strane web portal LekarInfo, njegovog uredništva I saradnika.

Takođe ste saglasni da razumete da profesionalci koji učestvuju kao saradnici na web portalu mogu I ne moraju biti povezani, zaposleni ili agenti web portal LekarInfo i da ne pravimo nikakve izjave u vezi sa kvalifikacijama bilo kog lekara koji učestvuje na mreži. Bilo koji unos, naziv, sadržaj, materijal bilo kog profesionalca ili firme koji se nađe na našem web portalu ne predstavlja bilo potvrdu ili preporuku. Prilikom odlučivanja da prihvatite savet , treba da uradite svoju nezavisna istraživanja, kao za potvrdu tačnost informacije izražene u sadržaju.


Web portal LekarInfo zadržava pravo da postavi bilo koju reklamu na sajtu u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja ili odgovornost. Web portal LekarInfo zadržava pravo da naplaćuje u budućnosti bilo koji sadržej web portala bez prethodne najave. Pitanja i komentari u vezi sa sajta treba da budu usmereni putem elektronske pošte na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Sadržaja na portalu LekarInfo služe za upotrebu korisnicima, kao brza informacija o lekarima, bolnicama i drugim davaocima usluga zdravstvene zaštite. Spisak lekara, bolnice i druge zdravstvene usluge provajdera na portalu nije namenjen kao sredstvo za verifikaciju akreditiva, kvalifikacije, sposobnosti bilo koje osobe ili organizacije .


Bilo kakve informacije koje se nalaze na web portal LekarInfo uključujući i lekare na servisu Online ordinacije I Online lekara imaju informativni karakter. Web portal LekarInfo neće biti odgovoran za štete ili bilo kakav gubitak (uključujući tu zdravlje, život,) bilo koje vrste zbog saveta ili uputstava date od strane web portal LekarInfo,njegovog uredništva I saradnika.


Uvek tražite savet od svog lekara ili drugih kvalifikovanih zdravstvenih radnika koje možete imati u vezi sa vašim zdravstvenim stanjem. Nikada ne zanemaruju profesionalni medicinski savet zbog nečega što ste pročitali na web portal LekarInfo ili ste imali uživo online chat ili e-mail komunikaciju sa članovima Lekarinfo tima, uključujući LekarInfo lekara.


Web portal LekarInfo neće biti odgovoran za štete bilo koje vrste koje proizlaze iz korišćenja ovog sajta ili e-mail komunikaciju, uključujući, ali ne ograničavajući se na direktnu, indirektnu, slučajnu, kaznene ili posledične štetu.

Korišćenjem web portala LekarInfo I svih njegovih servisa, slažete se sa svim gore navedenim.

 

Odricanje odgovornosti

1. Informacije koje se nalaze na ovom ovom portalu postavljene su zahvaljujući uredništvu I saradnika servisa razgovarajmo.lekarinfo.com


2. Sadržej na web portalu LekarInfo je u skladu sa uslovi korišćenja web portala ("Uslovi"), koji mogu biti ažurirani s vremena na vreme bez prethodne najave. Trebalo bi da povremeno pregledate uslove korišćenja zbog promena.


3. Web portal LekarInfo prikuplja podatke iz različitih izvora, javnih i privatnih. Iako nastojimo da obezbedi najpreciznije informacije , ne možemo da garantujemo da su naši sadržaji I oglasi potpuno bez greške. Ako smatrate da neki podaci nedostaju ili su netačni, možete da pošaljete ažurirane informacije.


4.. Materijali nisu iscrpni, a sadržaj ne odražava uvek sva nedavna istraživanja u svim oblastima medicine. Informacije koje su ovde objavljene su od opšteg interesa.

5. Web portal LekarInfo ne daje garancije bilo koje vrste, direktne ili indirektne, na sadržaj ili rad ovog sajta. Web portal LekarInfo ne daje nikakve izjave u vezi sa kvalitetom proizvoda i usluga navedenih na ovom sajtu, kao i informacije i linkove na druge veb stranice ne predstavljaju preporuku ili odobrenje od Web portala LekarInfo.


6. Vaša korespondencija ili poslovanje sa oglašavačima i trgovcima koje ste našli preko našeg web portala, uključujući uplate i isporuku zdravstvenih usluga, kao i sve druge uslove, garancije, su isključivo između Vas i tih oglašavača ili trgovaca. Do najvišeg stepena dozvoljenog važećim zakonom, slažete se da web portal LekarInfo neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastalu kao rezultat takvih poslova ili kao rezultat prisustva takvih oglašavača i trgovaca na našem sajtu .


7. Materijali koji se mogu naći u LekarInfo Forumu su komentari koje postavljaju korisnici I posetioci web portal a ne jedan kvalifikovani medicinski tim I predstavljeni su publici radi diskusije na različite teme. Materijali predstavljen u LekarInfo Forumu ni na koji način ne treba zameniti kao nprofesionalni medicinski savet.

8. Web portal LekarInfo preporučuje korisnicima koji su pronašli neprikladan sadržaj da nas kontaktiraju odmah u cilju da možemo preduzeti korake izmene ili uklanjanja takve vrste sadržaja. Pored toga, zadržavamo pravo da su i Moderatori ovlašćeni da uklone bilo koji materijal koji ovim uslovima korišćenja ili na bilo koji drugi način smatraju neprimerenim.

 

Pravila privatnosti


Hvala na poseti web portal LekarInfo. Vaša privatnost nam je važna. Kako bi bolje zaštitili Vašu privatnost, obezbedili smo i ovo obaveštenje koje objašnjava našu politiku u ovoj oblasti. Ako se ne slažete sa uslovima u ovoj politici, molimo vas da napustite sajt.

1. Web portal LekarInfo omogućio Vam je niz servisa kao što je Online ordinacija sa Online lekarom, online diskusione forume, zajednice, savetovanje, e-mail komunikaciju, itd. Za neke servise web portal LekarInfo može zahtevati vašu e-mail adresu ili druge lične informacije kao što su ime, starost, pol, zdravstvene informacije, različite navike i informacije za svoj profil. Pružanje ovih ličnih informacija za identifikaciju nije obavezno. Međutim, u nekim slučajevima neće biti moguće da započnete korišćenje nekog servisa, bez dobijanja određene informacije od vas.

2. Vaši lični podaci mogu u nekim situacijama da se vide od strane trećih lica, kao što su lekari i profesionalaci za održavanje naših tehničkih sistema. Web portal LekarInfo će koristiti informacije dobijene za pružanje usluga u najboljem interesu kompanije.

3. Web portal LekarInfo može koristiti sveukupne informacije za proučavanje statističkih rezultata.. Takve informacije mogu biti podeljene sa našim partnerima i oglašivačima, pod sopstvenom nahođenju od starne uredništva web portala.

4. U slučaju opasnosti za sebe ili druge i u slučaju bilo kakve pravne istrage, web portal LekarInfo će imati pravo da deli svoje informacije sa sprovođenje zakona.

5. Imajte na umu da sve informacije koje Vas otkrivaju, uključujući i lične informacije na javnom forumu, nisu predmet ovog pravila privatnosti i mogu se videti od strane trećeg lica nisu u nadležnosti web portal LekarInfo. Zbog toga je važno da pažljivo razmislite koje ćete informacije otkriti na našem web portalu LekarInfo.


6. Web portal LekarInfo sadrži linkove ka drugim sajtovima. Napominjemo da mi nismo odgovorni za privatnosti tih drugih sajtova.


7. Korisnici su u kontaktu sa urednistvom web portal LekarInfo preko e-mail poruka. U slučaju da ste dali pogrešnu e-mail adresu za prepiske, u tom slučaju web portal LekarInfo neće biti odgovoran za gubitak podataka ili gubitak privatnosti zbog poruke koja će se poslati nepoznatom pravcu.


Vaše korišćenje ovog sajta, usluga i sadržaja podleže Pravilima i uslovima i privatnosti . Ukoliko su Vam ovi uslovi neprihvatljivi, mi zahtevamo od vas da ne koristite ovaj portal.