Svetski dan zdravlja se obeležava 7. aprila svake godine povodom godišnjice od osnivanja Svetske zdravstvene organizacije, ovaj dan nam pruža jedinstvenu priliku da se svi mobilišemo oko određene zdravstvene teme.

Tema ovogodišnje kampanje Svetskog dana zdravlja je depresija.

Depresija utiče na ljude svih uzrasta, iz svih sfera života, u svim zemljama. Ona izaziva duševnu patnju i utiče na sposobnost ljudi da sprovode čak i najjednostavnije svakodnevne zadatke, sa ponekad razornim posledicama na odnose sa porodicom i prijateljima. U najgorem slučaju, depresija može dovesti do samoubistva, sada drugi vodeći uzrok smrti među osobama između 15 i 29 godina.

Ipak, depresija se može sprečiti i lečiti. Bolje razumevanje onoga šta je depresija, i kako se može sprečiti i lečiti, će pomoći u smanjenju stigme koja je povezana sa ovim stanjem, i dovesti do povećanje broja ljudi koji traže pomoć.

Ciljevi ovog projekta i servisa, koje je pokrenulo udruženje "LekarInfo", su:

  • da se opšta javnost bolje informiše o depresiji, njenim uzrocima i mogućim posledicama, uključujući i samoubistvo, kao i kakve su mogućnosti za njenu prevenciju i lečenje.
  • pomoć osobama koje misle da su depesivne
  • podrška porodici i prijateljima koji žive sa depresivnim osobama